El nostre instagram

Un bon terapeuta tracta la malaltia,
el gran terapeuta tracta la persona.